Fairtrade


Ondergetekende

(naam contactpersoon)

Kris Dormaels

 

(naam en contactgegevens van de school)

Naam: GBS Den Elzas

Adres: Elzasstraat 19

   3040 Huldenberg

Tel.: 02 302 43 80

Mail: gbshuldenberg@gmail.com

Website: www.denelzas.be

 

 

verklaart hierbij dat haar school: Den Elzas Huldenberg & vestigingsplaats Loonbeek

 

- Minstens twee of meerdere fairtradeproducten schenkt binnen de school

  Beschrijving van de fairtradeproduct(en):

 1. Koffie: Max Havelaar
 2. Bananen, kiwi's van het schoolfruit: Max Havelaar
 3. Op het schoolfeest en eetfestijn worden elk jaar enkele fairtradeproducten aangeboden
- Minstens één of meerdere producten afkomstig uit lokale duurzame landbouw schenkt  
  binnen de school

  Beschrijving van het /de loka(a)l(e) duurzame product(en):

 1. We nemen biofruit: appels en peren van lokale fruitboeren

- Je school communiceert hierover, zowel naar leerlingen als naar ouders

  Beschrijving van de communicatie-initiatieven:

  (vb. affiches, in personeelsblad, stickers, flyers, educatieve activiteit, vorming, intranet,

  tentoonstelling, ... )

 1. Mails
 2. Affiche
 3. Website
 4. Gimme
 5. Op het schoolfeest
 6. Slotmoment schoolproject

- Je school onderneemt een educatieve activiteit waarbij de hele school betrokken wordt

  Beschrijving van de educatieve actie:

 1. We organiseren een schoolproject van 10 tot 14 oktober 2016. We houden een toonmoment als slot voor ouders en geïnteresseerden.
 2. We onderhouden een scholenband met een school in Cambodja (Veal Village). Hier rond doen we regelmatig schoolprojecten.


Fotogalerij


Klik op de afbeelding voor nog meer informatie: