MOS (Milieuzorg Op School)


 

Aangezien wij onze kinderen willen opvoeden tot volwassenen in harmonie en met eerbied voor de natuur en het leefmilieu, trachten we jaarlijks via een aantal thema’s eigen accenten te leggen in milieuzorg op school en proberen we op een creatieve manier elk kind te sensibiliseren voor een blijvende milieuzorg. 

Zo willen we binnen het thema afvalpreventie verder resoluut te werk gaan. Dit kan alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt.

In dat opzet vragen wij:

-          boterhammen, koekjes en fruit in een brooddoos of koekjesdoos mee te

    geven (geen aluminiumfolie e.d.)

-          drankjes in een herbruikbare drinkbus mee te geven (geen blik of brik)

-          kinderen te blijven stimuleren om afval te sorteren

-          erop toe te zien dat er geen papiertjes, of … op de speelplaats of op de

    openbare weg worden gegooid

Vergeet niet op de brooddoos, koekjesdoos, drinkbus de naam van uw kind te vermelden.

 

Alleen zo kan de schoolafvalberg verkleinen.

We rekenen uiteraard op uw steun en medewerking en hopen door het engagement van iedereen te groeien naar een milieuvriendelijkere school met milieubewuste kinderen en volwassenen waardoor een duurzame samenleving binnen handbereik ligt.

 

Bovendien blijven we het beurtrolsysteem, om elke week een andere klas verantwoordelijk te stellen voor het opruimen van de speelplaats, aanhouden. Hierbij weten de kinderen dat ze geen scherpe voorwerpen mogen oprapen en dat ze na het ruimen grondig hun handen moeten wassen.

 

De laatste week van september is uitgeroepen tot projectweek 'Afval'. Er wordt dan in de lessen van alle klassen extra aandacht gegeven aan afval sorteren, een berg afval voorkomen, de gevolgen van afval voor het milieu, ...