Ouderraad


 

De ouders hebben een vanzelfsprekende band met het schoolgebeuren. Zij vertrouwen immers hun kind toe aan de school. Een zinvolle wisselwerking tussen ouders en school is noodzakelijk. De beste kans daartoe is de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is:

- morele steun verlenen aan het schoolteam;

- de school en de leerlingen materieel en financieel steunen door zelf activiteiten te organiseren als aanvulling op het schoolgebeuren of door activiteiten van de school te ondersteunen en te helpen uitbouwen;

- ouders binnen de school verenigen om zodoende vriendschaps- en solidariteitsbanden te smeden en de schoolgemeenschap in stand te houden.

 

Ouders die willen deelnemen aan de oudervereniging en de school een warm hart toedragen, zijn van harte welkom!

 

KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs)

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 Brussel

Gsm 0473/725419