Schoolbestuur


 

Wij zijn een gemengde basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. (OVSG)

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept noodzakelijke voorwaarden voor het verloop van het onderwijs.

 

Ons schoolbestuur:

Gemeentebestuur Huldenberg

Gemeenteplein 1

3040 Huldenberg

 

Burgemeester

De Heer Danny Vangoidtsenhoven

 

Schepen van onderwijs

De Heer Danny Vangoidtsenhoven

 

Secretaris

Mevrouw Caroline Peters

Telefoon 02/686 61 76

Fax 02/686 61 76

E-mail info@huldenberg.be

 

Webstek http://www.huldenberg.be