top of page
mos4.png

MOS

Wat is MOS?
Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen! MOS staat voor Milieuzorg Op School.
MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot secundaire school. Het MOS-project helpt de school om op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen.
Het is een initiatief van de Vlaamse overheid. De afdeling Milieu-integratie en –subsidiëringen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie werkt hiervoor samen met de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Een school die instapt in het MOS-project engageert zich om een educatieve milieuzorgwerking uit te bouwen. MOS zet scholen ertoe aan om samen met het hele team, leerlingen en ouders de school “om te bouwen” tot een milieuvriendelijke en duurzame school. MOS-scholen stappen immers met al de betrokkenen in een traject waarbij ze kritisch kijken naar waar de school nu staat, waar ze naartoe wil en hoe ze er moet geraken.
Gedurende dat traject staan niet alleen kinderen stil bij hun eigen gedrag maar wordt de hele school onder de loep genomen om daarna tot actie te komen en waar nodig te veranderen. MOS is actiegericht. Met eigen accenten werkt een MOS-school aan vele (vakoverschrijdende) eindtermen/ontwikkelingsdoelen, dus ook aan waarden en attitudes. MOS geeft milieuzorg een plaats in de dagelijkse werking van de school. Kinderen krijgen verantwoordelijkheid en via relevante ervaringen beleven ze de school als onderdeel van hun samenleving.
Een moderne school maakt keuzes, ontwikkelt een eigen pedagogische identiteit en legt haar eigen kwaliteitsdoelen vast. Elke school bepaalt dus zelf haar eigen tempo en hoever haar milieuengagement gaat en krijgt daarvoor begeleiding op maat.

 

Wie werkt het uit?
"MOS is cool." Een milieuzorgsysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. De MOS-werkgroep werkt de basis uit en stelt hun plannen voor op de personeelsvergadering waarna kinderen samen met leerkrachten, directie, schoolpersoneel en ouders dit milieuzorgsysteem uitwerken op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning, de concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

Begeleiding van ons project:
Een MOS-begeleider helpt ons bij het opstarten van het project en volgt systematisch het proces op.
In elke Vlaamse provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat er een MOS-team klaar. Voor GBS Den Elzas is dat Greet Bollens.

Een leidraad helpt ons op weg.
Het "MOS-stappenplan" maakt het gemakkelijker om milieuzorg op onze school in te voeren. MOS gaat niet om zo maar wat lukrake acties. Het stappenplan helpt om het project planmatig vorm te geven en te laten groeien.
Zo groeit MOS tot een vast onderdeel van de schoolcultuur.

Er zijn meerdere thema(‘s) / aandachtsveld(en):

* afvalpreventie
* energie
* natuur op school
* mobiliteit
* water

 

​​Het MOS-logo:
De MOS-scholen krijgen het MOS-logo. Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de school in een educatief proces stapt en systematisch milieuacties organiseert.
 

Waarom MOS?
Een school die in het MOS-project stapt:
•maakt kinderen, jongeren en volwassenen milieubewuster
•werkt leergebied-, vak- en klasoverschrijdend
•biedt leerlingen en leerkrachten de kans om op een andere manier samen te werken
•biedt educatieve acties met de klas, met de school en daarbuiten
•zet koude kennis om in enthousiasmerende leerprojecten
•maakt de school milieuvriendelijker

Een MOS school boekt milieuwinst.
"Onze school moet milieubewuster en milieuvriendelijker worden." Dat is de doelstelling van elke MOS-school. Jongeren en kinderen vinden dat het milieu een belangrijke prioriteit blijft om aan te werken. Alleen is niet altijd duidelijk hoe. Daarom is er MOS. Het is een educatief milieuzorgproject voor de hele school, op maat van de school.
Een MOS school boekt educatieve winst.
Milieuzorg Op School is geen project dat de werk- en tijdsdruk op de school doet toenemen. Het is niet iets dat er "weer eens bovenop komt". Integendeel, een school die in het project stapt, werkt aan vele eindtermen en ontwikkelingsdoelen, maar ook aan waarden en attitudes als creativiteit, participatie, verantwoordelijkheid, burgerzin ...
De MOS-werking is een educatief plan dat als een rode draad doorheen het schooljaar loopt. Het wordt geïntegreerd in lessen en activiteiten, ook buiten de specifieke MOS-activiteiten.

​MOS in GBS Den Elzas.
Hieronder volgen de maatregelen en acties die wij in GBS Den Elzas ondernemen:
MAATREGELEN OP SCHOOLNIVEAU
-we bevorderen/raden aan drinkbussen, brooddozen en koekendoosjes te gebruiken teneinde de afvalberg te verminderen
-we kiezen voor glazen in de refter met kraantjeswater voor de kinderen die een warme maaltijd nemen
-we sorteren afval: PMD, papier en karton, GFT en restafval
-we zorgen ervoor dat ramen en deuren niet onnodig blijven openstaan en dat water niet verspild wordt
-we investeren in materiaal: fluohesjes, fietsenstalling
-we hebben een werkgroep verkeer
-MOS komt geregeld als agendapunt op de personeelsvergadering en leerlingenraad
-bij iedere uitstap worden fluo-hesjes gebruikt. Hogere klassen doen zoveel mogelijk hun uitstappen met de fiets en gebruiken een fluo-hesje en een fietshelm

ACTIES:
Buiten de integratie van MOS in het lessenpakket houden we het thema ook levendig door heel het jaar kleine en grotere acties te ondernemen die iedereen aanbelangen.
-fluo-actie met nadien een herhaling
-dikke truiendag
-Sam de verkeersslang

-Voetgangersexamen voor de leerlingen van het vierde leerjaar
-Fietsencontrole door de politie
-Fietsexamen voor de leerlingen van het zesde leerjaar

bottom of page