top of page
MOS.png

MOS - duurzame scholen, straffe scholen

Wat is MOS?
Mos groeit niet alleen tussen de stenen, maar ook in de scholen!
MOS helpt ons om van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS richt zich tot Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere en secundaire scholen.
Het is een initiatief van de Vlaamse overheid. Het departement Omgeving werkt hiervoor samen met de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

 

Voor meer informatie kan u terecht op https://www.mosvlaanderen.be/over-mos

 

Wie werkt het uit?
"MOS is cool." Een duurzaamheidssysteem op school is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school duurzamer te maken. De MOS-werkgroep werkt de basis uit en stelt hun plannen voor op de personeelsvergadering waarna kinderen samen met leerkrachten, directie, schoolpersoneel en ouders dit systeem uitwerken op maat van de school. MOS biedt hiervoor educatieve en praktische ondersteuning, de concrete invulling van MOS bepaalt de school zelf.

Begeleiding van ons project:
MOS ondersteunt scholen om duurzamer te worden. Samen leren we keuzes te maken voor de planeet, zodat er altijd genoeg is voor iedereen! In elke Vlaamse provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat er een MOS-team klaar. 

 

Hoe werk je aan een duurzame, straffe school?

 • MOS begeleidt je school in een traject op maat.

 • We werken samen aan:

  • een duidelijke visie op duurzaamheid;

  • participatie;

  • duidelijke communicatie.

 • We hebben oog voor de brede schoolbenadering en zetten in op samenwerking met partners.

Er zijn meerdere thema‘s:

* vergroening

* klimaat

* buiten leren

* duurzame voeding

* biodiversiteit

* energie

* bewust verbruiken

* mobiliteit

* water
 

​MOS in GBS Den Elzas.
Hieronder volgen de maatregelen en acties die wij in GBS Den Elzas ondernemen:


MAATREGELEN OP SCHOOLNIVEAU

 • we bevorderen/raden aan drinkbussen, brooddozen en koekendoosjes te gebruiken teneinde de afvalberg te verminderen

 • we kiezen voor glazen in de refter met kraantjeswater voor de kinderen die een warme maaltijd nemen

 • we sorteren afval: PMD, papier en karton, GFT en restafval

 • we zorgen ervoor dat ramen en deuren niet onnodig blijven openstaan en dat water niet verspild wordt

 • we investeren in materiaal: fluohesjes, fietsenstalling

 • we hebben een werkgroep verkeer

 • MOS komt geregeld als agendapunt op de personeelsvergadering en leerlingenraad

 • bij iedere uitstap worden fluo-hesjes gebruikt. Hogere klassen doen zoveel mogelijk hun uitstappen met de fiets en gebruiken een fluo-hesje en een fietshelm

ACTIES:
Buiten de integratie van MOS in het lessenpakket houden we het thema ook levendig door heel het jaar kleine en grotere acties te ondernemen die iedereen aanbelangen.

 • fluo-actie met nadien een herhaling

 • #Iktrekhetmijaan

 • Sam de verkeersslang

 • Voetgangersexamen voor de leerlingen van het vierde leerjaar

 • Fietsencontrole door de politie

 • Fietsexamen voor de leerlingen van het zesde leerjaar

bottom of page