top of page
DJI_0153.JPG

inschrijvingen

 inschrijvingsprocedure

 

Kinderen die starten in het schooljaar 2023-2024: (t.e.m. geboortejaar 2021)

 

 • Neem contact op met de school voor een afspraak via telefoon of e-mail. Inschrijvingen tijdens de zomervakantie zijn enkel mogelijk tijdens de eerste week van juli en de laatste week van augustus.

 • U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). Gelieve een identiteitsbewijs van uw kind mee te brengen.

Kinderen die starten in het schooljaar 2024-2025: (t.e.m. geboortejaar 2022)

 

 • Kinderen die behoren tot één van volgende voorrangsgroepen kunnen ingeschreven worden van 29 januari t.e.m. 9 februari 2024 tussen 8u15 en 15u30:

  • Behorend tot dezelfde leefeenheid als een reeds ingeschreven leerling (d.w.z. broers en zussen)

  • Kinderen van personeelsleden van de school
    

 • Kinderen die niet behoren tot één van de voorrangsgroepen moeten zich online aanmelden voor ze zich kunnen inschrijven. Dit kan tussen 27 februari en 19 maart 2024. Uiterlijk 19 april 2024 krijg je bericht of je je kind in Den Elzas kunt inschrijven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folder inschrijvingen Den Elzas schooljaar 24-25.jpg

Inschrijvingsformulier

Voor het inschrijvingsformulier kan u contact opnemen met het secretariaat (​secretariaat@denelzas.be).

Het secretariaat bezorgt u een link naar het online inschrijvingsformulier.

De kleuterschool

Kleuters kunnen ingeschreven worden 1 schooljaar voor ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden hebben bereikt.

U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID of ISI+kaart van uw kind.

 

Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen naar school gaan wanneer ze voor of ten laatste op één van de volgende instapdagen 2,5 geworden zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze link kunt u gebruik maken van een handige tool van het departement om op basis van de geboortedatum te berekenen op welke datum een kleuter mag instappen.

De lagere school

Uw kind is leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt.

 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar en ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;

 • toelating krijgen van de klassenraad van het lager onderwijs.

 

Capaciteitsbepaling

Het schoolbestuur heeft de maximale capaciteit voor het gemeentelijke basisonderwijs als volgt vastgelegd:

A.    Gemeentelijke basisschool Den Elzas – Elzasstraat 19, 3040 Huldenberg

 • kleuteronderwijs: 48 kleuters per geboortejaar

 • lager onderwijs: 24 leerlingen per leerlingengroep en 2 leerlingengroepen per leerjaar

 

B.    Vestigingsplaats Loonbeek – Sint-Jansbergsteenweg 39f, 3040 Loonbeek

 • kleuteronderwijs: 12 kleuters per geboortejaar

 • lager onderwijs: 12 leerlingen per leerlingengroep en 24 per graad.

Instapdata 2024-2025.jpg
bottom of page