Inschrijvingen


 Inschrijvingsprocedure

Alle kinderen die instappen in het schooljaar 2017-2018 kunnen ingeschreven worden vanaf 24 augustus 2017 na afspraak op het secretariaat.

Alle kinderen die instappen in het schooljaar 2018-2019:

Op de eerste schooldag van maart start de inschrijvingsperiode indien ze behoren tot één van volgende voorrangsgroepen:

-voor kinderen, behorend tot dezelfde leefentiteit als een reeds eerder ingeschreven leerling

-voor kinderen van personeelsleden van de school

Twee weken later begint de inschrijvingsperiode voor alle kinderen. De vrije inschrijvingsperiode start twee weken na de startdatum van de voorrangsperiode, met uitzondering van de vakantiedagen.

 

U kan telefonisch een afspraak maken op het algemene nummer van de school: 02/3024380.

 

Een kijkje nemen in onze school kan uiteraard ook buiten deze periode.

 

De kleuterschool

Kleuters kunnen ingeschreven worden 1 schooljaar voor ze de leeftijd van 2 jaar en

6 maanden hebben bereikt. U dient persoonlijk langs te komen voor de inschrijving van uw kind(eren). De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart of identiteitskaart van uw kind, uzelf en uw partner.

 

Kleuters jonger dan 3 jaar kunnen naar school gaan wanneer ze voor of ten laatste op één van de volgende instapdagen 2,5 geworden zijn:

 

eerste schooldag van september                  begin schooljaar

na de herfstvakantie

na de kerstvakantie

eerste schooldag van februari                       extra instapdag

na de krokusvakantie

na de paasvakantie

na hemelvaart

 

De lagere school

Uw kind is leerplichtig vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 jaar wordt.

 

Om toegelaten te worden in het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar en ten minste aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;
  • toelating krijgen van de klassenraad van het lager onderwijs.

 

Capaciteitsbepaling

Het schoolbestuur heeft de maximale capaciteit voor het gemeentelijke basisonderwijs als volgt vastgelegd:

A.    Gemeentelijke basisschool Den Elzas – Elzasstraat 19, 3040 Huldenberg

  • kleuteronderwijs: 48 kleuters per geboortejaar
  • lager onderwijs: 24 leerlingen per leerlingengroep en 2 leerlingengroepen per leerjaar

 

B.    Vestigingsplaats Loonbeek – Sint-Jansbergsteenweg 39f, 3040 Loonbeek

  • kleuteronderwijs: 12 kleuters per geboortejaar
  • lager onderwijs: 12 leerlingen per leerlingengroep en 24 per graad.